Stocks-TKTT.PA-Tarkett SA

TKTT.PA Tarkett SA

0 0 (0%)
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Tarkett SA met 20.30% en bedroegen 3.36B. Het netto-inkomen decreased met 277.48% naar -26.80M. De totale activa decreased met NaN naar N/A en WPA decreased van 0.23 naar -0.41.
TKTT.PAInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
19.17%
Nettowinstmarge
0.09%
Winstmarge
2.24%
Rendement op investering
0.16%