Stocks-TNET.BR-Telenet Group Holding NV

TNET.BR Telenet Group Holding NV

21.14 -0.02 (-0.09%)
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Telenet Group Holding NV met 2.67% en bedroegen 2.67B. Het netto-inkomen increased met 153.30% naar 997.00M. De totale activa increased met 62.98% naar -504.60M en WPA increased van 3.60 naar 9.19.
TNET.BRInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
47.29%
Nettowinstmarge
16.96%
Winstmarge
21.44%
Rendement op investering
10.37%