Stocks-TOD.MI-Tods Group

TOD.MI Tods Group

38.92 -0.20 (-0.51%)
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Tods Group met 13.93% en bedroegen 1.01B. Het netto-inkomen decreased met NaN naar N/A. De totale activa decreased met NaN naar N/A en WPA decreased van N/A naar N/A.
TOD.MIInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
17.25%
Nettowinstmarge
0.04%
Winstmarge
9.25%
Rendement op investering
0.55%