Stocks-TPX-Tempur Sealy

TPX Tempur Sealy

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: decreased de inkomsten van Tempur Sealy met 0.19% en bedroegen 4.92B. Het netto-inkomen decreased met 26.77% naar 458.20M. De totale activa decreased met 104.17% naar -12.30M en WPA decreased van 3.06 naar 2.53.
TPXInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
42.59%
Nettowinstmarge
9.39%
Winstmarge
12.39%
Rendement op investering
15.28%