Stocks-TRMB-Trimble Inc.

TRMB Trimble Inc.

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Trimble Inc. met 0.47% en bedroegen 3.68B. Het netto-inkomen decreased met 8.78% naar 449.70M. De totale activa increased met 2.67% naar 4.05B en WPA decreased van 1.94 naar 1.80.
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
Nettowinstmarge
Winstmarge
Rendement op investering