Stocks-TWOU-2U Inc

TWOU 2U Inc

0.7301 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van 2U Inc met 1.84% en bedroegen 963.08M. Het netto-inkomen decreased met 65.40% naar -322.15M. De totale activa decreased met 39.51% naar 501.52M en WPA decreased van -2.61 naar -4.17.
TWOUInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
68.13%
Nettowinstmarge
-30.73%
Winstmarge
-4.01%
Rendement op investering
-17.92%