Stocks-VMUK.L-Virgin Money UK

VMUK.L Virgin Money UK

0 0 (0%)
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 30/9/2023: decreased de inkomsten van Virgin Money UK met NaN en bedroegen N/A. Het netto-inkomen decreased met 58.89% naar 192.00M. De totale activa decreased met NaN naar 5.01B en WPA decreased van N/A naar 0.14.
VMUK.LInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Brutomarge
N/A
Nettowinstmarge
4.81%
Winstmarge
8.51%
Rendement op investering
0.60%