Stocks-VSTO-Vista Outdoor Inc.

VSTO Vista Outdoor Inc.

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/3/2023: increased de inkomsten van Vista Outdoor Inc. met 1.16% en bedroegen 3.08B. Het netto-inkomen decreased met 102.05% naar -9.72M. De totale activa increased met 0.66% naar 1.13B en WPA decreased van 8.00 naar -0.17.
VSTOInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
31.32%
Nettowinstmarge
-2.63%
Winstmarge
9.44%
Rendement op investering
-4.00%