Stocks-WISH-ContextLogic Inc

WISH ContextLogic Inc

4.55 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: decreased de inkomsten van ContextLogic Inc met 72.61% en bedroegen 571.00M. Het netto-inkomen decreased met 6.37% naar -384.00M. De totale activa decreased met 41.69% naar 477.00M en WPA increased van -0.57 naar -0.57.
WISHInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
21.13%
Nettowinstmarge
-30.04%
Winstmarge
-102.25%
Rendement op investering
-71.10%