Stocks-YOU.DE-ABOUT YOU Holding AG

YOU.DE ABOUT YOU Holding AG

5.655 0.020 (0.35%)
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 28/2/2023: increased de inkomsten van ABOUT YOU Holding AG met 8.52% en bedroegen 1.90B. Het netto-inkomen decreased met NaN naar -229.00M. De totale activa decreased met NaN naar N/A en WPA decreased van N/A naar -1.23.
YOU.DEInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
29.96%
Nettowinstmarge
-8.77%
Winstmarge
-9.90%
Rendement op investering
-44.28%