Stocks-ZI-ZoomInfo Technologies Inc

ZI ZoomInfo Technologies Inc

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van ZoomInfo Technologies Inc met 46.95% en bedroegen 1.10B. Het netto-inkomen decreased met 33.40% naar 63.20M. De totale activa increased met 13.71% naar 2.27B en WPA decreased van 0.29 naar 0.16.
ZIInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
83.28%
Nettowinstmarge
-2.09%
Winstmarge
20.66%
Rendement op investering
-0.56%