, ricardserradell
piIndication.tooltipPi0
Private Profile
ricardserradell
Spain
... Show More
0.00 -
@shashi0085
Turn on notifications
Flag as spam
$OIL made an even trade. No gain no loss. Thanking god a 1000 times. Never touched oil again. ... Show More
@almogaver82
Turn on notifications
Flag as spam
@ricardserradell Hola Ricard, t'estic seguint des de fa uns dies i estic una mica amoinat doncs estic amb un 30% de retrocés. Vaig iniciar còpia sense replicar operacions existents, pel que no tinc copiat el trade sobre XRP que ha tingut guany i que hagués pogut mitigar una mica aquesta caiguda forta acumulada. Quines sensacions i perspectives tens? Creus que pots recuperar-te en properes setmanes i capgirar aquest 30% i reprendre la tendencia alcista? És factible que en propers mesos tornis a tenir un retrocés d'un 30% negatiu com veig que vas registrar al febrer, o bé tractaràs properament de controlar una mica més el risc de tenir davallades tan fortes? Quina és la perspectiva que tens de rendiment promig mensual pel futur, i quins riscos consideres normals per assumir? Gràcies i mollta sort. Salut, Francesc. ... Show More
Translate
@ricardserradell closed a $NFLX buy position
Turn on notifications
Flag as Spam
... Show More
NFLX
Netflix, Inc.
28.09%
@ricardserradell
Turn on notifications
Flag as spam
Wich are your thoughts on $GER30 for tomorrow? ... Show More
@joury17
Turn on notifications
Flag as spam
$XRP To be smart enough is to trade day by day on crypto! Fck hold strategy its not the way it was anymore ... Show More

This is a private profile...

This user has chosen not to share any trading data. Therefore, this user cannot be copied.