Jakiego typu domem maklerskim jest eToro?

eToro jest domem maklerskim, który odnosi regularne sukcesy w zakresie rozwijania sprawdzonych, najnowocześniejszych technologii fintech zapewniających jego inwestorom wszechstronne, intuicyjne narzędzia do optymalizacji wyników.

Na platformie eToro inwestorzy mają możliwość natychmiastowej realizacji kursów z rynku międzybankowego oraz giełd kontraktów terminowych i akcji, bez interwencji i manipulacji, co umożliwia im inwestowanie niemal dowolnych kwot na warunkach podobnych do oferowanych funduszom hedgingowym.

eToro wykorzystuje zarówno technologie STP (Straight-Through-Processing), jak i praktyki NDD (No Dealing Desk), co oznacza, że wszystkie transakcje wykonywane są w czasie rzeczywistym oraz bez interwencji. Aby umożliwić ułamkową własność aktywów, eToro wykorzystuje model animatora rynku (Market Maker), który oferuje wysoką płynność (szybki zakup i szybka sprzedaż wielu aktywów bez wpływu na ceny). eToro dokłada starań, aby zapewniać swoim klientom kursy odzwierciedlające rzeczywiste ceny rynkowe.

Ponieważ inwestycje w większość aktywów eToro odbywają się za pośrednictwem kontraktów CFD, możliwe staje się osiągnięcie wysokiej płynności, a także wprowadzenie do oferty inwestycji ułamkowych i zleceń „sprzedaży” (zajmowanie pozycji krótkich).

Jakie korzyści przynosi klientom działanie eToro w tym modelu domu maklerskiego?

Krótko mówiąc, nasze podejście oznacza, że eToro dysponuje kanałami cenowymi i płynnością od kilku największych instytucji finansowych. Jako regulowany dom maklerski eToro nie manipuluje cenami i po prostu, w ramach standardowej praktyki rynkowej, dodaje prowizję w postaci spreadu — właśnie na tym zarabiamy. Zobowiązujemy się zapewniać naszym klientom najlepsze i najbardziej konkurencyjne ceny zakupu i sprzedaży. eToro dokłada starań, aby utrzymać dla swoich inwestorów wyjątkowo wysoki współczynnik realizacji zleceń.

Czym jest STP?

Teoretycznie każda osoba na świecie mogłaby ubiegać się o licencję domu maklerskiego w celu uzyskania dostępu do parkietów określonych giełd akcji. Koszty uzyskania takiej licencji są jednak tak wysokie, że w praktyce przywilej ten zarezerwowany jest dla instytucji finansowych, takich jak banki i firmy inwestycyjne.

Technologia STP (Straight-Through-Processing, „przetwarzania czasie rzeczywistym”) zasadniczo zapewnia Ci bezpośredni dostęp do tych rynków, ponieważ eToro posiada do nich dostęp oraz licencje na jego uzyskiwanie. Oznacza to, że transakcje, które zawierasz na platformie eToro, są przetwarzane tak, jakby w danym momencie zostały zawarte na właściwym rynku.

Czym jest model NDD?

Praktyka No Dealing Desk („bez interwencji dealera”) oznacza, że żaden z pośredników nie może zmienić kursów na drodze od Ciebie do rynku. Zawsze, gdy użytkownik końcowy platformy eToro składa zlecenie — pod warunkiem że robi to w trakcie godzin otwarcia rynku — transakcja będąca jego przedmiotem jest automatycznie przekazywana i przetwarzana. eToro nie może zmieniać kursów w trakcie jej realizacji, choć mogą one ulegać zmianom w rezultacie wahań rynkowych.

W jaki sposób eToro wykorzystuje modele NDD i STP?

eToro może zaoferować wysoką jakość realizacji dzięki połączeniu modeli STP i NDD. Oznacza to, że łączna ekspozycja niektórych transakcji jest automatycznie przekazywana do bezpośrednich dostawców płynności w czasie RZECZYWISTYM — tak jak w przypadku banków i korporacji finansowych. W pozostałych przypadkach eToro może zdecydować się na przejęcie części ekspozycji związanej z transakcją. Nasi inwestorzy mogą być pewni, że ze względu na to, iż stosujemy model NDD, nie występują ŻADNE ręczne interwencje w zajmowane przez nich pozycje bądź manipulacje cenami. To właśnie ta technologia tworzy bezkonfliktowy ekosystem, w ramach którego eToro umożliwia swoim inwestorom swobodne generowanie regularnych, wysokich zwrotów.

Jako przedsiębiorstwo nadzorowane eToro podlega stałemu, wszechstronnemu nadzorowi brytyjskiego Urzędu Nadzoru Finansowego (FCA), cypryjskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (CySEC) oraz i Australijskiej Komisji ds. Papierów Wartościowych i Inwestycji (ASIC). Jest to jeden z głównych powodów, dla których eToro jest platformą pierwszego wyboru dla ponad sześciu milionów użytkowników z całego świata.

Więcej informacji można znaleźć w naszym Regulaminie.