Czym jest inwestowanie w kontrakty CFD

Inwestowanie w kontrakty CFD na eToro

Na przestrzeni ostatniej dekady kontrakty na różnice kursowe (CFD) stały się najpopularniejszym sposobem na inwestowanie online w akcje, surowce, indeksy oraz waluty. Podobnie jak w przypadku wszystkich równie szybko rozwijających się segmentów rynku, kontrakty CFD są często niewłaściwie rozumiane. W tym artykule wrócimy do podstaw i wyjaśnimy, czym jest kontrakt CFD i jakie ma znaczenie dla inwestorów takich jak Ty.

Większość aktywów na eToro dostępnych jest za pośrednictwem kontraktów CFD, które realizowane są w określonych godzinach funkcjonowania rynków.

Czym jest kontrakt CFD?

CFD oznacza „Contract For Difference”, czyli kontrakt na różnicę kursową. Krótko mówiąc, jest to porozumienie między Tobą i domem maklerskim przewidujące, że wypłacicie sobie nawzajem różnicę między ceną danego instrumentu (takiego jak złoto, para EUR/USD, akcje Microsoftu itp.) w momencie zawarcia a jego późniejszą ceną w momencie, gdy zdecydujecie się go wypowiedzieć, tj. zamknąć pozycję.

Oznacza to, że nie posiadasz rzeczywistego instrumentu, a raczej zawierasz z właścicielem (w tym przypadku platformą inwestycyjną) kontrakt na rozliczenie różnicy kursów w momencie zakończenia jego obowiązywania.

Stwarza to wiele możliwości, takich jak własność ułamków akcji, zajmowanie pozycji krótkich na aktywach, w przypadku których normalnie nie jest to dopuszczalne, a także wiele innych.

Jak działają kontrakty CFD?

Logika leżąca u podstaw kontraktów CFD jest zasadniczo taka sama, jak w przypadku inwestowania na jakimkolwiek innym rynku — na przykład akcji. Jeśli kurs akcji określonej spółki wzrośnie o 10%, wartość Twojej inwestycji również wzrośnie o 10%. Z drugiej strony, jeśli kurs akcji spadnie o 10%, Twoja inwestycja również będzie warta o 10% mniej.
W przypadku kontraktów CFD najważniejsza różnica polega na tym, że Twoja inwestycja jest kontraktem, który oferuje większą elastyczność niż posiadanie rzeczywistych akcji: możesz stosować dźwignię, ustawiać zlecenia z poziomami zatrzymania strat stop loss i realizacji zysków take profit, a także wybierać moment realizacji zysku lub straty poprzez zamknięcie pozycji.
Gdy inwestujesz w akcje za pośrednictwem kontraktów CFD bez dźwigni (1:1), transakcja nie wiąże się z ryzykiem przekraczającym to występujące w przypadku faktycznej inwestycji w akcje.

Czy mogę zarabiać wyłącznie gdy kursy rosną?

Nie. Jedną z istotnych zalet inwestowania w kontrakty CFD, zamiast na rynkach takich jak rynki surowców lub akcji, jest możliwość zarabiania również na spadkach kursów. Pamiętaj, że kontrakt CFD oznacza kontrakt na różnicę kursową, które może być zarówno dodatnia, jak i ujemna. Możesz więc zainwestować w możliwość zarówno wzrostu (zajmując pozycję „kupna” lub „długą”), jak i spadku (zajmując pozycję „sprzedaży” lub „krótką”) kursu, w zależności od tego, co Twoim zdaniem się wydarzy.

Czy minimalna kwota inwestycji w akcje jest równa ich cenie rynkowej?

Nie. Kontrakty CFD umożliwiają inwestowanie mniejszych kwot na wybranych rynkach. W przypadku kontraktów CFD w rzeczywistości nie trzeba kupować rzeczywistego instrumentu, a zatem wysokie ceny niektórych akcji lub surowców nie mają znaczenia. A zatem nawet jeśli kurs akcji Google wynosi na przykład 1000 USD, na eToro możesz zainwestować w tę spółkę zaledwie 50 USD (posługując się dźwignią 1:10), aby na Twoim rachunku zostały zapisane akcje Google o wartości 500 USD. Jest to jedna z najważniejszych zalet posługiwania się kontraktami CFD.

Czy istnieją aktywa notowane wyłącznie w oparciu o kontrakty CFD?

Tak. Na przykład indeksy takie jak DJ30 lub SPX500 nie są faktycznie istniejącymi aktywami — nie można zostać właścicielem części indeksu. Kontrakty CFD pozwalają jednak na spekulacje dotyczące wyników indeksów, co pozwala na inwestowanie nie tylko w akcje jednej spółki, lecz w całe sektory krajowych gospodarek.

Czy kontrakty CFD są bardziej ryzykowne od inwestycji rynkowych?

Nie. Każdy instrument finansowy wiąże się z ryzykiem, a kontrakty CFD nie wyróżniają się pod tym względem. Kontrakty CFD stają się bardziej ryzykowne wyłącznie w przypadku posługiwania się dźwignią, która zwiększa ekspozycję na rynek. Na platformie eToro możesz na przykład zainwestować w dowolny instrument bez jakiejkolwiek dźwigni.

Czy posługiwanie się kontraktami CFD jest konieczne w modelu Copy Trading?

Tak. Kontrakty CFD zapewniają elastyczność, która umożliwia realizację kopiowanych transakcji z zachowaniem precyzyjnych proporcji pomiędzy środkami przeznaczonymi przez inwestora kopiującego a rachunkiem inwestora kopiowanego. Bez kontraktów CFD w przypadku przeznaczenia 100 USD na kopiowanie określonego inwestora zainwestowanie przez niego części środków w akcje Google nie mogłoby skutkować skopiowaniem transakcji, ponieważ jedna akcja tej spółki kosztuje obecnie ponad 500 USD.

Na czym polega różnica pomiędzy CFD i ETF?

Mimo iż pomiędzy kontraktami CFD i funduszami ETF („funduszami notowanymi na giełdzie”) jest wiele podobieństw, są one jednak dość różnymi instrumentami. Podobieństwo polega na tym, że zarówno kontrakty CFD, jak i fundusze ETF są instrumentami pochodnymi: ETF to fundusz agregujący zróżnicowane aktywa finansowe w jeden instrument, w który można inwestować, podczas gdy kontrakt CFD to kontrakt na zmianę kursu określonego instrumentu bazowego — co oznacza, że w obydwu przypadkach nie następuje faktyczny zakup aktywów. Jednakże pomimo tego iż fundusze ETF komponowane są przez instytucje finansowe przestrzegające określonej strategii rynkowej (często wykorzystywanej w celu zabezpieczenia się przed ryzykiem), kontrakt CFD jest oferowany przez brokera w celu umożliwienia dostępu do rynku użytkownikom indywidualnym. Podobnie jak w przypadku funduszy ETF, inwestowanie w kontrakty CFD może służyć do tworzenia portfela w oparciu o określoną strategię rynkową, dzięki czemu użytkownik zyskuje absolutną kontrolę nad aktywami, które chce posiadać, a także może samodzielnie zarządzać czynnikami ryzyka swojego portfela.