Jak obliczana jest wartość kopiowanej przeze mnie inwestycji?

Gdy kopiujesz jakiegoś inwestora, widzisz bieżącą wartość inwestycji w daną osobę.

Kwota ta oznacza, na jaką dokładnie kwotę zostałoby uznane saldo Twojego rachunku, gdy kopiowanie danego inwestora zakończyło się w danym momencie.

Uwzględnia ona początkową kwotę inwestycji, środki wpłacone na jej poczet i wypłacone z niej, zyski i straty oraz wszelkie opłaty lub dywidendy, o które skorygowano kopiowane pozycje.

Wartość kopiowanej przez Ciebie inwestycji obliczana jest w następujący sposób: KWOTA POCZĄTKOWA + WPŁATY - WYPŁATY + ZYSKI - STRATY - OPŁATY = WARTOŚĆ

W poniższym przykładzie: 1000 USD inwestycji początkowej - 100 USD wypłaty + 498,36 zysku - 46,48 USD opłat = 1351,88 USD