Jak obliczane są kwota inwestycji oraz zysk lub strata z inwestycji w kopiowaną osobę?

Gdy kopiujesz jakiegoś inwestora, widzisz w swoim portfelu kwotę inwestycji, zysk lub stratę oraz wartość inwestycji w daną osobę.

Inwestycja: ten parametr to początkowa kwota inwestycji w kopiowaną osobę, powiększona o wszelkie środki dodane w terminie późniejszym. Wszelkie wypłacone środki nie będą uwzględniane w tej kolumnie.

Oto przykład: jeśli rozpoczynasz kopiowanie Inwestora od kwoty 200 USD, wpłacasz 400 USD, a następnie wypłacasz 300 USD, kwota inwestycji będzie wynosić 600 USD (200 + 400), a nie 300 USD (200 + 400 - 300).

Z/S ($): ten parametr oznacza wyrażone w dolarach zysk lub stratę z całego okresu kopiowania danej osoby. Wartość ta uwzględnia wyłącznie zysk/stratę netto z pozycji.

Z/S (%): ten parametr oznacza procent zysku lub straty z całego okresu kopiowania inwestora w porównaniu z wartością podaną w kolumnie „Inwestycja”. Wartość ta uwzględnia wyłącznie zysk/stratę netto z pozycji.

Wartość: kliknij tutaj, aby sprawdzić, jak obliczana jest łączna wartość Twojej kopiowanej inwestycji.

 

Podsumowanie środków dodanych do kopiowanej inwestycji i wypłaconych z niej można wyświetlić, klikając nazwę inwestora na stronie portfela, a następnie najeżdżając kursorem myszy na kwotę „Środki wpłacone/wypłacone” w górnej części strony.

 

Zestawienie wszystkich transakcji zawartych w ramach kopiowanej inwestycji można wyświetlić, klikając nazwę inwestora na stronie portfela, przewijając w dół i klikając opcję „Widok” w prawym dolnym rogu strony.