Czy można kopiować więcej niż jednego inwestora?

Tak, można kopiować jednocześnie do 100 różnych inwestorów.