Czy można dokonać wpłaty z rachunku znajomego?

Płatność za pośrednictwem osoby trzeciej to wpłata ze źródła finansowanego przez osobę inną niż właściciel rachunku eToro.

Zgodnie z naszym regulaminem właściciel rachunku inwestycyjnego musi być właścicielem środków. W rezultacie nie można dokonywać wpłat ze źródeł finansowanych przez kogoś innego.