Czy eToro pobiera opłaty za wycofanie środków?

Tak, wszystkie wnioski o wypłatę podlegają opłacie w wysokości 5 USD.

Wszelkie wypłaty w walutach innych niż USD podlegają prowizjom z tytułu wymiany walut. Szczegółowe wysokości pobieranych opłat można znaleźć tutaj. Należy pamiętać, że dodatkowe opłaty mogą zostać pobrane przez dostawców usług płatniczych (bank pośredniczący, bank odbiorcy lub wystawcę karty kredytowej).