Jak można sprawdzić historię swoich inwestycji?

Aby przejść do sekcji historii inwestycji, kliknij zakładkę „Portfel” na lewym pasku bocznym, a następnie kliknij ikonę zegara.

W zakładce „Historia” możesz zobaczyć historię zamkniętych transakcji oraz wcześniej kopiowanych inwestorów i CopyPortfolios.

https://etoro.nanorep.co/storage/nr1/kb/2644A/2645B/44A822FC/9/History%202.PNG

 

Możesz ustawić ramy czasowe transakcji, które chcesz obejrzeć — domyślnie jest to trzydzieści dni (30D).

https://etoro.nanorep.co/storage/nr1/kb/2644A/2645B/137750/6/history%2030d.JPG

 

Kliknij ikonę filtra, aby wyświetlić informacje o tylko jednym typie bieżących inwestycji (transakcje manualne lub kopiowani inwestorzy i CopyPortfolios). 

https://etoro.nanorep.co/storage/nr1/kb/2644A/2645B/137750/2/Buttons%20-%20Filter.PNG


 

Możesz kliknąć ikonę listy, aby zobaczyć listę wszystkich pojedynczych transakcji zamkniętych w wybranym okresie. 

https://etoro.nanorep.co/storage/nr1/kb/2644A/2645B/137750/3/Buttons%20-%20List.PNG

W tym widoku ikona po lewej stronie ekranu obok każdej transakcji pokazuje, w jaki sposób zamknięta została transakcja:

 

Kliknięcie pokrętła ustawień zapewnia dostęp do dwóch opcji:
https://etoro.nanorep.co/storage/nr1/kb/2644A/2645B/137750/4/settings%20wheel.PNG

Kliknij opcję Wyciąg z rachunku, aby wygenerować raport dotyczący wszystkich transakcji zawartych na Twoim rachunku w okresie pomiędzy wybraną datą początkową i końcową (wpłaty, wypłaty, pozycje otwarte i zamknięte itp.). Raport ten można następnie wyeksportować do pliku PDF lub Excel.

Kliknij opcję Dostosuj, aby wybrać, które informacje mają być wyświetlane w widoku „Historia”, a także zmienić kolejność kolumn (kwota inwestycji, zysk / strata (w $ lub %), jednostki, opłaty, wartość końcowa, kurs otwarcia, czas otwarcia, kurs zamknięcia, zmiana w pipsach,  dźwignia).