Jak się otwiera pozycję?

Aby zamknąć pozycję, po prostu:

  1. Zaloguj się na swój rachunek i kliknij „Portfel”.
  2. Kliknij wiersz pozycji, którą chcesz zamknąć.
  3. W następnym oknie kliknij czerwony znak X, a następnie wybierz opcję „Zamknij pozycję”.
  4. Zlecenie zostanie zrealizowane podczas godzin rynkowych.

 

Zobacz również: