Czy eToro podlega nadzorowi?

Tak, podlega!

Usługi maklerskie eToro świadczone są przez eToro (Europe) Ltd. (dalej zwana „eToro Europe”), zarejestrowane Cypryjskie Przedsiębiorstwo Inwestycyjne (Cypriot Investment Firm, CIF). Przedsiębiorstwo zarejestrowane jest pod numerem HE20058. eToro Europe podlega nadzorowi Cypryjskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (CySEC) na podstawie licencji numer 109/10.

W Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej spółka eToro (UK) Ltd. („eToro UK”, numer rejestracyjny 7973792) podlega nadzorowi Urzędu Nadzoru nad Działalnością Sektora Finansowego (FCA) i posiada jego zezwolenie na podstawie numeru referencyjnego przedsiębiorstwa 583263. eToro Europe oraz eToro UK działają na podstawie Dyrektywy w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID) i spełniają jej wymogi.

Na obszarze Australii usługi i produkty są oferowane przez eToro AUS Capital Pty Ltd. (ABN 66 612 791 803) (dalej zwana „eToro Australia”), spółkę posiadającą Australijską Licencję na Świadczenie Usług Finansowych nr 491139 wydaną przez Australijską Komisję ds. Papierów Wartościowych i Inwestycji (ASIC) oraz podlegającą regulacjom obowiązującej w ramach Brytyjskiej Wspólnoty Narodów ustawy Corporations Act.  eToro Australia zapewnia swoim klientom usługi świadczone przez eToro Europe.