Co kupuję, zajmując pozycję na eToro?

Należy pamiętać, że niektóre instrumenty na platformie eToro są notowane jako aktywa rzeczywiste, podczas gdy w przypadku innych wykorzystywane są kontrakty CFD (kontrakty na różnice kursowe). Skrót CFD oznacza Contract for Difference — kontrakt na różnicę (kursową).

Wszystkie nielewarowane transakcje zakupu funduszy ETF, kryptowalut (od 3 września 2017 r.) oraz akcji (począwszy od kwietnia 2018 r.) skutkują nabyciem rzeczywistych aktywów*. Inwestycji w surowce, indeksy i waluty można dokonywać za pośrednictwem kontraktów CFD (kontraktów na różnice kursowe).

Kontrakty CFD to specjalistyczne, a zarazem popularne produkty finansowe notowane w obrocie pozagiełdowym (Over The Counter, OTC), dzięki którym inwestorzy mogą łatwo zajmować szerokie pozycje rynkowe na zróżnicowanych rynkach finansowych. Oznacza to również, że jesteśmy zobligowani do śledzenia ruchów cen i aktualizowania wyników finansowych naszych klientów w zależności od tego, co faktycznie wydarzyło się na rynkach poszczególnych instrumentów. Pozwala to na handel indeksami, surowcami i innymi instrumentami bez konieczności faktycznego zakupu aktywów bazowych.

Należy pamiętać, że zawarcie kontraktu CFD nie oznacza zostania właścicielem akcji ani nabycia uprawnień przysługujących akcjonariuszom. Jeśli jednak wybrana spółka wypłaci dywidendy, saldo rachunku inwestora zostanie skorygowane odpowiednio do jego stanu posiadania. Każda z inwestycji w kontrakty CFD będzie oznaczona na liście transakcji jako „CFD”.

*Należy pamiętać, że akcje z włoskiej giełdy i transakcje zawierane przez użytkowników zamieszkałych w następujących krajach: Afganistan, Angola, Australia, Białoruś, Wybrzeże Kości Słoniowej, Demokratyczna Republika Konga, Kongo, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii, Irak, Liberia, Libia, Birma, Nauru, Nowa Zelandia, Nigeria, Sierra Leone, Zimbabwe są dostępne wyłącznie jako kontrakty CFD.

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.