Czym jest AUM?

AUM (wartość zarządzanych aktywów) to łączna wartość kapitału zaangażowanego w kopiowanie inwestora lub inwestycje w Smart Portfolio (w tym niezrealizowane zyski i straty).

 

Inwestorzy z eToro, którzy zarejestrowali się w programie Popular Investor, muszą osiągnąć pewne limity AUM, aby przejść do kolejnych poziomów.