Na czym polega zlecenie Take Profit („realizuj zysk”)?

Take Profit („realizuj zysk”) to zlecenie zamknięcia pozycji, gdy kurs instrumentu będącego jej przedmiotem osiągnie określony poziom w rezultacie zmian korzystnych dla inwestora. Ustalenie poziomu Take Profit jest obligatoryjne w przypadku wszystkich pozycji, z wyjątkiem pozycji na kryptowalutach i rzeczywistych aktywach.

Zlecenie Take Profit („realizuj zysk”) pomaga w zabezpieczeniu zysku w przypadku wystąpienia przewidzianych przez inwestora zmian kursu.

Poziom zlecenia Take Profit („realizuj zysk”) można dostosować w zależności od kursu instrumentu będącego jego przedmiotem lub kwoty zysku.

Pozycja zostanie wówczas zamknięta w przypadku osiągnięcia wyznaczonego kursu lub kwoty zysku. Maksymalny poziom Take Profit w przypadku pozycji manualnych wynosi 1000% kwoty inwestycji skorygowanej o bieżący zysk lub bieżącą stratę. Oznacza to, że poziom Take Profit można aktualizować na bieżąco w miarę wzrostu zysków.

Patrz również: Co to jest zlecenie Stop Loss („strata stop”)?