Jakie opłaty i prowizje pobiera eToro?

Na eToro istnieje 5 rodzajów opłat:

  1. Opłata za przewalutowanie: dotyczy wpłat i wypłat w walutach innych niż USD.
  2. Spread: różnica między ceną KUPNA i SPRZEDAŻY danego aktywa. Spread jest powszechnym sposobem pobierania opłat przez brokerów. 
  3. Opłata overnight: nazywana również opłatą za rolowanie i odnosi się do płatności za przetrzymanie pozycji CFD przez noc. 
  4. Opłata za wypłatę: w przypadku wszystkich wypłat pobierana jest opłata w wysokości 5 USD. 
  5. Opłata za brak aktywności: opłata naliczana po 12 miesiącach braku logowania. 
 

Istnieją również opłaty związane z przesyłaniem kryptowalut i korzystaniem z portfela kryptowalutowego eToro Money.

 

Oprócz opłat, dywidendy mogą być dodawane do dostępnego salda lub z niego pobierane.


Pełny wykaz wszystkich opłat i prowizji eToro można znaleźć na naszej stronie opłat.