Jakie wymagania obowiązują na poszczególnych poziomach programu Popular Investor?

Zacznij zarabiać, dołączając do programu Popular Investor!


W programie Popular Investor funkcjonują cztery poziomy zaawansowania: Kadet, Mistrz, Elita oraz Elita Pro. Każdy poziom ma specyficzne wymagania i oferuje określone korzyści.

Przed złożeniem wniosku o uczestnictwo w programie należy spełnić następujące wymagania dotyczące profilu eToro:

 1. Zweryfikuj swój rachunek
 2. Dodaj swoje prawdziwe zdjęcie
 3. W „Ustawieniach” na profilu wpisz swoje prawdziwe imię i nazwisko
 4. W biogramie na profilu opisz swoją strategię, przedstawiając obecnym i potencjalnym inwestorom, w jaki sposób inwestujesz

W trakcie składania wniosku musisz wyrazić zgodę na warunki Odpowiedzialnego inwestowania.

Jeśli spełnisz poniższe kryteria, wstąpisz do programu jako Kadet:

 • Dla otwartych pozycji nie przekraczasz poziomów lewarowania, o których jest mowa w wymaganiach zawartych w warunkach Odpowiedzialnego inwestowania
 • Na przestrzeni 2 miesięcy kalendarzowych przed dołączeniem do programu Twój współczynnik ryzyka nie przekraczał 6
 • W trakcie ostatnich 6 miesięcy uczestnik nie może osiągnąć straty przekraczającej 20% (chyba że taka strata wystąpiła na całym rynku)
 • Uczestnik nie może kopiować innych użytkowników i CopyPortfolios
 • Masz przynajmniej 2-miesięczną historię inwestowania przedstawioną na stronie ze statystyką
 • Średnia wartość kapitału utrzymywanego na rachunku wynosiła przynajmniej 1000 USD
 • Musisz mieć przynajmniej 1 zweryfikowaną kopiującą Cię osobę z kapitałem minimalnym (AUM) o wartości 500 USD

 

Jeśli spełnisz poniższe kryteria, przechodzisz do poziomu Mistrz:

 • Masz za sobą przynajmniej 2-miesięczny staż na poziomie Kadet
 • Przeciętne saldo Twojego rachunku wynosi co najmniej 5000 USD
 • Twoja średnia dzienna liczba zweryfikowanych kopiujących to 10, a wartość zarządzanych aktywów (AUM) to co najmniej 50 000 USD

Mistrz Uczestnicy programu Popular Investor otrzymują stałe wynagrodzenie w wysokości 400 USD miesięcznie (800 USD, jeśli wartość zarządzanych przez nich aktywów wzrosła w poprzednim miesiącu o co najmniej 1%), zwrot kosztów w wysokości do 100 USD na książki o inwestowaniu krótko- i długoterminowym, możliwość wypłaty środków bez prowizji oraz inne korzyści.

 

Jeśli spełnisz poniższe kryteria, przechodzisz do poziomu Elita:

 • Masz za sobą przynajmniej 4-miesięczny staż na poziomie Mistrz
 • Przeciętne saldo Twojego rachunku wynosi co najmniej 25 000 USD
 • Wartość aktywów, którymi zarządzasz (AUM), to co najmniej 500 000 USD

Elita Uczestnicy programu Popular Investor otrzymują wynagrodzenie równe 1,5% średniej wartości zarządzanych przez siebie aktywów (2%, jeśli wartość zarządzanych przez nich aktywów wzrosła w poprzednim miesiącu o co najmniej 1%), zwrot kosztów w wysokości do 100 USD na książki o inwestowaniu krótko- i długoterminowym, możliwość wypłaty środków bez prowizji, członkostwo premium w serwisie GuruFocus oraz inne korzyści.

 

Jeśli spełnisz poniższe kryteria, przechodzisz do poziomu Elita Pro:

 • Masz za sobą przynajmniej 2-miesięczny staż na poziomie Elita
 • Przeciętne saldo Twojego rachunku wynosi co najmniej 50 000 USD
 • Wartość aktywów, którymi zarządzasz (AUM), to co najmniej 10 000 000 USD

Elita Pro Uczestnicy programu Popular Investor otrzymują wynagrodzenie równe 2% średniej wartości zarządzanych przez siebie aktywów (2,5%, jeśli wartość zarządzanych przez nich aktywów wzrosła w poprzednim miesiącu o co najmniej 1%), zwrot kosztów w wysokości do 100 USD na książki o inwestowaniu krótko- i długoterminowym, możliwość wypłaty środków bez prowizji, członkostwo premium w serwisie GuruFocus oraz inne korzyści.

 

Zmiany poziomów w programie Popular Investor następują po comiesięcznych wypłatach, które dokonywane są do 10. dnia każdego miesiąca. Comiesięczne wynagrodzenia obliczane są w oparciu o dane zebrane w poprzednim miesiącu kalendarzowym.

Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujące łącze: https://www.etoro.com/pl/popular-investor/