Jakie wymagania obowiązują na poszczególnych poziomach programu Popular Investor?

Zacznij zarabiać, dołączając do programu Popular Investor!


W programie Popular Investor funkcjonują cztery poziomy zaawansowania: Kadet, Mistrz, Elita oraz Elita Pro. Każdy poziom ma specyficzne wymagania i oferuje określone korzyści.

Przed złożeniem wniosku o uczestnictwo w programie należy spełnić następujące wymagania dotyczące profilu eToro:

 1. Zweryfikuj swój rachunek
 2. Dodaj swoje prawdziwe zdjęcie
 3. W „Ustawieniach” na profilu wpisz swoje prawdziwe imię i nazwisko
 4. W biogramie na profilu opisz swoją strategię, przedstawiając obecnym i potencjalnym inwestorom, w jaki sposób inwestujesz

W trakcie składania wniosku musisz wyrazić zgodę na warunki Odpowiedzialnego inwestowania.

 

Należy pamiętać, że firma eToro zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdego kandydata, którego uzna za nieodpowiedniego.

 

Aby zakwalifikować się do wejścia na poziom Kadet w programie Popular Investor, musisz spełnić poniższe kryteria:

 • Dla otwartych pozycji nie przekraczasz poziomów lewarowania, o których jest mowa w wymaganiach zawartych w warunkach Odpowiedzialnego inwestowania
 • Na przestrzeni 6 miesięcy kalendarzowych przed dołączeniem do programu Twój współczynnik ryzyka nie przekraczał 6
 • W trakcie ostatnich 6 miesięcy uczestnik nie może osiągnąć straty przekraczającej 30% (chyba że taka strata wystąpiła na całym rynku)
 • Uczestnik nie może kopiować innych użytkowników i Smart Portfolios
 • Masz przynajmniej 2-miesięczną historię inwestowania przedstawioną na stronie ze statystyką
 • Średnia wartość kapitału utrzymywanego na rachunku wynosiła przynajmniej 1000 USD
 • W ostatnim miesiącu miałeś(-aś) średnio co najmniej 1 zweryfikowanego kopiującego
 • W ostatnim miesiącu zarządzałeś(-aś) aktywami (AUM) o średniej wartości co najmniej 500 USD
 • Brak pozycji o wartości powyżej 20% kapitału
 • Regularne publikowanie analiz rynkowych w swoim kanale informacyjnym

 

Jeśli spełnisz poniższe kryteria, przechodzisz do poziomu Mistrz:

 • Masz za sobą przynajmniej 2-miesięczny staż na poziomie Kadet
 • Przeciętne saldo Twojego rachunku wynosi co najmniej 5000 USD
 • W ostatnim miesiącu miałeś(-aś) średnio co najmniej 10 zweryfikowanych kopiujących
 • W ostatnim miesiącu zarządzałeś(-aś) aktywami (AUM) o średniej wartości co najmniej 50 000 USD
 • Ukończenie kursu „Marketing i kodeks postępowania” (zostanie opublikowany wkrótce)

Mistrz Uczestnicy programu Popular Investor otrzymują stałe wynagrodzenie w wysokości 400 USD miesięcznie (800 USD, jeśli wartość zarządzanych przez nich aktywów wzrosła w poprzednim miesiącu o co najmniej 1%), zwrot kosztów w wysokości do 100 USD na książki o inwestowaniu krótko- i długoterminowym, możliwość wypłaty środków bez prowizji oraz inne korzyści.

 

Jeśli spełnisz poniższe kryteria, przechodzisz do poziomu Elita:

 • Masz za sobą przynajmniej 4-miesięczny staż na poziomie Mistrz
 • Przeciętne saldo Twojego rachunku wynosi co najmniej 25 000 USD
 • W ostatnim miesiącu zarządzałeś(-aś) aktywami (AUM) o średniej wartości co najmniej 500 000 USD
 • Zdobycie „Kwalifikacji w zakresie zarządzania inwestycjami”

Elita Uczestnicy programu Popular Investor otrzymują wynagrodzenie równe 1,5% średniej wartości zarządzanych przez siebie aktywów (2%, jeśli wartość zarządzanych przez nich aktywów wzrosła w poprzednim miesiącu o co najmniej 1%), zwrot kosztów w wysokości do 100 USD na książki o inwestowaniu krótko- i długoterminowym, możliwość wypłaty środków bez prowizji, członkostwo premium w serwisie GuruFocus oraz inne korzyści.

 

Jeśli spełnisz poniższe kryteria, przechodzisz do poziomu Elita Pro:

Elita Pro Uczestnicy programu Popular Investor otrzymują wynagrodzenie równe 2% średniej wartości zarządzanych przez siebie aktywów (2,5%, jeśli wartość zarządzanych przez nich aktywów wzrosła w poprzednim miesiącu o co najmniej 1%), zwrot kosztów w wysokości do 100 USD na książki o inwestowaniu krótko- i długoterminowym, możliwość wypłaty środków bez prowizji, członkostwo premium w serwisie GuruFocus oraz inne korzyści.

 

Zmiany poziomów w programie Popular Investor następują po comiesięcznych wypłatach, które dokonywane są do 10. dnia każdego miesiąca. Comiesięczne wynagrodzenia obliczane są w oparciu o dane zebrane w poprzednim miesiącu kalendarzowym.

Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujące łącze: https://www.etoro.com/pl/popular-investor/