Co oznacza odpowiedzialne inwestowanie?

Gdy użytkownik jest kopiowany przez innych inwestorów, w sposób pasywny zarządza ich środkami — dlatego właśnie zdecydowanie zachęcamy do inwestowania w sposób odpowiedzialny.

Wszyscy użytkownicy platformy eToro mogą przeglądać Twój dzienny, tygodniowy i miesięczny współczynnik ryzyka. Twój współczynnik ryzyka jest przeznaczonym dla kopiujących Cię użytkowników wskaźnikiem, który określa, w jakim stopniu ich portfele są narażone na ryzyko.

Jeśli systematycznie osiągasz współczynnik ryzyka na poziomie 8 bądź wyższym, może nastąpić blokada możliwości kopiowania Cię.

 

W ramach programu Popular Investor maksymalny dopuszczalny współczynnik ryzyka wynosi 6.

Inwestor, który chce zostać uczestnikiem programu Popular Investor, może na przestrzeni 2 miesięcy kalendarzowych przed dołączeniem do programu osiągać współczynnik ryzyka na poziomie co najwyżej 6. Ponadto kandydat do programu Popular Investor nie zostanie dopuszczony do uczestnictwa w nim, jeżeli jego otwarte pozycje będą lewarowane powyżej następujących poziomów:

 

Klientów detalicznych spółek eToro (Europe) Ltd (nadzorowana przez Cypryjską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd, CySEC) oraz eToro (UK) Ltd (nadzorowana przez brytyjski Urząd Nadzoru Finansowego, FCA) dotyczą następujące ograniczenia:

 • x30 w przypadku głównych par walutowych (takich jak EUR/USD)
 • x20 dla drugorzędnych par walutowych (np. EUR/NZD), złota i najważniejszych indeksów
 • x10 w przypadku surowców innych niż złoto i drugorzędnych indeksów giełdowych
 • x5 w przypadku kontraktów na różnice kursowe (CFD) i funduszy ETF
 • x2 w par kryptowalutowych
 • x1 w przypadku kryptowalut

 

Klientów profesjonalnych oraz działających w ramach spółki eToro Australia Capital Ltd (podlegającej przepisom ASIC) dotyczą następujące ograniczenia:

 • x50 w przypadku par walutowych
 • x25 w przypadku surowców i indeksów
 • x5 w przypadku kontraktów na różnice kursowe (CFD) i funduszy ETF
 • x2 w par kryptowalutowych
 • x1 w przypadku kryptowalut

 

Uczestnicy programu Popular Investor, którzy osiągną współczynnik ryzyka na poziomie 7 lub będą otwierali pozycje z użyciem lewarowania przekraczającego przedstawione powyżej ograniczenia, nie otrzymają wynagrodzenia za miesiąc, w którym zaistniały takie okoliczności.