Czym jest potwierdzenie adresu?

Aby zweryfikować Twój rachunek, wymagamy od Ciebie przekazania nam osobnego dokumentu (innego niż Twój dowód tożsamości) potwierdzającego Twój aktualny adres, takiego jak rachunek za media lub wyciąg bankowy.

Dokument taki musi zostać wystawiony na nazwisko posiadacza rachunku eToro w ciągu ostatnich 6 miesięcy, a ponadto musi zawierać następujące informacje:

a. Twoje imię i nazwisko
b. Twój aktualny adres zamieszkania
c. Data wydania

Akceptujemy wszelkie rachunki i faktury wystawiane przez instytucje finansowe, przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, agencje rządowe lub samorządowe, a także sądy. Jeśli Twój rachunek lub dokument jest dostępny online, możesz przesłać go nam w postaci pliku PDF lub zrzutu ekranu.

 

Jako potwierdzenie adresu można przedstawić jeden z poniższych dokumentów:

  • Wyciąg bankowy / wyciąg karty kredytowej / list referencyjny z banku
  • Rachunek za energię elektryczną, wodę, gaz lub telefon
  • Rozliczenie podatku od nieruchomości / korespondencja podatkowa
  • Wyciąg sporządzony przez zakład ubezpieczeń społecznych
  • Potwierdzający Twój adres oficjalny list od pracodawcy lub instytucji edukacyjnej


Co nie zostanie zaakceptowane?

  • Pokwitowania
  • Faktury za zakup towarów lub usług
  • Rachunki wypisane odręcznie
  • Rachunki za ubezpieczenia


Dokumenty mogą zostać przesłane w języku lokalnym — można je załadować tutaj.