Co to jest ESMA i jak wpływa na moje inwestowanie?

Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) ostatnio ogłosił wprowadzenie nowych środków dotyczących inwestowania w kontrakty CFD dla klientów detalicznych. Środki te obejmują ograniczenia dźwigni (opisane poniżej), zabezpieczenie przed ujemnym saldem oraz ograniczenia dotyczące automatycznego zamykania pozycji (Margin Closeout), które to zostały wprowadzone, aby chronić klientów detalicznych. 
 
Nowe ograniczenia weszły w życie 1 sierpnia 2018 r.
 

eToro jako podlegająca nadzorowi platforma inwestycyjna będzie się w pełni stosować do powyższych regulacji.
 
Zgodnie z nowymi środkami interwencyjnymi ESMA, stawki dźwigni mogą być oferowane jedynie dla proporcji depozytu zabezpieczającego w przedziale od 2:1 do 30:1, w zależności od instrumentu. 
 
Obowiązują następujące nowe ograniczenia dźwigni:

  • 30:1 dla głównych par walutowych (np. EUR/USD)
  • 20:1 dla drugorzędnych par walutowych (np. EUR/NZD), złota i najważniejszych indeksów
  • 10:1 dla surowców z wyjątkiem złota oraz drugorzędnych indeksów giełdowych
  • 5:1 dla kontraktów CFD na akcje
  • 2:1 dla kryptowaluty

 
Wartość automatycznego zamknięcia pozycji (Margin Closeout) ze względu na poziom zabezpieczeń zostanie ustawiona na poziomie 50%, co oznacza, że poziom zlecenia Stop Loss („Strata stop”) na eToro zostanie ograniczony do maks. 50% na pozycję.
 
Uwaga:

  1. Powyższe zmiany nie będą mieć wpływu na otwarte pozycje. Jeśli jednak zdecydujesz się zmodyfikować już istniejącą, otwartą pozycję, będą miały do niej zastosowanie nowe wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego (50%).
  2. W dniu 29 lipca 2018 r. wszystkie otwarte zlecenia z dźwignią 25:1 zostaną automatycznie zmienione poprzez zmniejszenie poziomu dźwigni do 20:1.
  3. Nowe ograniczenia nie będą miały zastosowania do skopiowanych pozycji, pod warunkiem, że kopiowany inwestor jest sklasyfikowany jako Klient profesjonalny.

 

Jak stwierdzić, że powyższe zmiany dotyczą mnie?
 

Powyższe zmiany będą miały zastosowanie do wszystkich klientów eToro, z wyjątkiem tych, którzy posiadają status Wybranego Klienta Profesjonalnego.

Klienci ze statusem Wybranego Klienta Profesjonalnego mają prawo do określonych korzyści, jednak nie podlegają oni takiej samej ochronie jak klienci detaliczni.

Aby dowiedzieć się więcej o tym, co to oznacza status Wybranego Klienta Profesjonalnego i jak aplikować o uzyskanie tego statusu, zapoznaj się z stosownym postem na blogu.