Czym jest dźwignia?

Dźwignia, narzędzie wpływające na poziom ryzyka, opiera się na tymczasowej pożyczce udzielonej inwestorowi przez dom maklerski. Umożliwia ona inwestorowi zajęcie większej pozycji przy zaangażowaniu mniejszego kapitału. Dźwignia prezentowana jest w postaci mnożnika, dzięki któremu wiadomo, ile razy większa od zainwestowanej kwoty jest otwierana pozycja.

Najlepszym sposobem na zrozumienie dźwigni jest to, jak wpływa ona na potencjał zysków lub strat. Jeśli zainwestujesz 1000 USD bez dźwigni, każda zmiana kursu rynkowego o 1% będzie oznaczać dla Ciebie zysk lub stratę 10 USD, czyli 1% z 1000 USD.

Dla porównania, jeśli zainwestujesz tę samą kwotę, 1000 USD, korzystając z dźwigni 10x, wartość pieniężna Twojej pozycji będzie równa 10 000 USD.

1% z 10 000 USD to 100 USD, a zatem każda zmiana kursu o 1% będzie dla Ciebie oznaczać możliwość zyskania lub stracenia 100 USD.

 

W trakcie otwierania pozycji możesz określić, czy chcesz korzystać z dźwigni, czy nie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami w przypadku poszczególnych instrumentów obowiązują różne maksymalne kwoty dźwigni, jednak eToro może w dowolnym momencie zdecydować się na zmniejszenie oferowanej dźwigni.

Poniższe maksymalne wysokości dźwigni są zdefiniowane przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) i dotyczą klientów detalicznych eToro (Europe) Ltd (spółki regulowanej przez CySEC) oraz eToro (UK) Ltd (spółki regulowanej przez FCA), a także innych jurysdykcji, w których działa eToro:

  • x30 dla głównych par walutowych (takich jak EUR/USD)
  • x20 dla drugorzędnych par walutowych (np. EUR/NZD), złota i najważniejszych indeksów
  • x10 w przypadku surowców innych niż złoto i drugorzędnych indeksów giełdowych
  • x5 dla kontraktów CFD na akcje i funduszy ETF
  • x2 dla kryptowaluty

 

Każdy klient detaliczny, który spełni określone kryteria, może zdecydować się na złożenie wniosku o uznanie za klienta profesjonalnego, co pozwoli mu inwestować bez powyższych ograniczeń. Prosimy o zapoznanie się z naszą dedykowaną stroną Profesjonalnego Inwestora lub właściwym postem blogu.

Należy pamiętać, że użytkownicy ze statusem klienta profesjonalnego z wyboru nie są uprawnieni do wszystkich środków ochrony przysługujących klientom detalicznym na mocy przepisów CySEC lub FCA. Ponadto klienci spółki eToro Australia Capital Pty podlegają różnym maksymalnym kwotom dźwigni i środkom ochrony prawnej.

 

Należy pamiętać, że korzystanie z dźwigni wiąże się z wyższym poziomem ryzyka, ponieważ dźwignia zwiększa zarówno zyski, jak i straty. Inwestorzy stosujący dźwignię muszą liczyć się z tym, że w przypadku niekorzystnych zmian dźwigni ich strata w przeliczeniu na 1 pips będzie wyższa niż w przypadku inwestowania bez dźwigni.

Więcej informacji na temat dźwigni można znaleźć na następującej stronie: https://www.etoro.com/pl/trading/academy/leverage-margin/

 

Aby dowiedzieć się, którym regulacjom podlega Twój rachunek, kliknij tutaj.