Jak znaleźć swój wyciąg z rachunku?

Aby wyświetlić swój wyciąg z rachunku, postępuj zgodnie z prostymi instrukcjami poniżej:

  • Kliknij zakładkę „Portfel” na lewym pasku bocznym, a następnie kliknij ikonę zegara, aby uzyskać dostęp do widoku „Historia”.Upewnij się, że jesteś na stronie rachunku rzeczywistego.

https://etoro.nanorep.co/storage/nr1/kb/2644A/2645B/44A822FC/9/History%202.PNG

  • Kliknij niebieską ikonę ustawień w prawym górnym rogu i wybierz z menu opcję „Wyciąg z rachunku”.

https://etoro.nanorep.co/storage/nr1/kb/2644A/2645B/4311580/4/settings%20wheel.PNG

  • Wybierz przedział czasowy wyciągu z rachunku i kliknij przycisk „ptaszka”, aby wygenerować wyciąg z rachunku.

 

Na dole strony głównej możesz kliknąć łącza, aby przejść do różnych sekcji wyciągu z rachunku:

  • Pozycje zamknięte — tu można znaleźć szczegóły wszystkich zamkniętych pozycji zajętych ręcznie i kopiowanych;
  • Raport z transakcji — tu można znaleźć szczegóły wszystkich transakcji (wpłat, wypłat, otwartych i zamkniętych pozycji, opłat, dywidend itp.);
  • Financial Summary (Podsumowanie finansowe) — tu można znaleźć podsumowanie osiągniętych zysków i poniesionych strat, a także opłat i prowizji, umożliwiające obliczenie dochodu do opodatkowania, którego uwzględnienie w deklaracji podatkowej może okazać się konieczne.

 

Raport ten można następnie wyeksportować do pliku PDF lub Excel, klikając odpowiednią ikonę:

https://etoro.nanorep.co/storage/nr1/kb/2644A/2645B/4311580/5/PDF%20XLS.PNG