Jak znaleźć swój wyciąg z rachunku?

Aby wyświetlić swój wyciąg z rachunku, postępuj zgodnie z prostymi instrukcjami poniżej:

  • Kliknij zakładkę „Portfel” na lewym pasku bocznym, a następnie kliknij ikonę zegara, aby uzyskać dostęp do widoku „Historia”.Upewnij się, że jesteś na stronie rachunku rzeczywistego.

https://etoro.nanorep.co/storage/nr1/kb/2644A/2645B/44A822FC/9/History%202.PNG

  • Kliknij niebieską ikonę ustawień w prawym górnym rogu i wybierz z menu opcję „Wyciąg z rachunku”.

https://etoro.nanorep.co/storage/nr1/kb/2644A/2645B/4311580/4/settings%20wheel.PNG

 

Następnie możesz wygenerować raport dotyczący wszystkich transakcji zawartych na Twoim rachunku w okresie pomiędzy wybraną datą początkową i końcową (wpłaty, wypłaty, pozycje otwarte i zamknięte itp.).

 

Raport ten można następnie wyeksportować do pliku PDF lub Excel, klikając odpowiednią ikonę:

https://etoro.nanorep.co/storage/nr1/kb/2644A/2645B/4311580/5/PDF%20XLS.PNG