Czy eToro wypłaca dywidendy?

Tak, wypłacamy dywidendy.

 

Jeśli inwestujesz w akcje, fundusze ETF lub indeksy, od których wypłacana jest dywidenda, Twój rachunek może zostać uznany bądź obciążony na odpowiednią kwotę.

  • Jeśli zajmujesz pozycję KUPNA, kwota wypłaconej dywidendy zostanie doliczona do dostępnego salda Twojego rachunku.
  • Jeśli zajmujesz pozycję SPRZEDAŻY, kwota wypłaconej dywidendy zostanie potrącona od dostępnego salda Twojego rachunku.

 

  • Jeśli zajmujesz pozycję na kontrakcie CFD, wypłata dywidendy zostanie doliczona do Twojego salda w pierwszym dniu notowania akcji bez prawa do dywidendy.
  • Jeśli zajmujesz pozycję zabezpieczoną na aktywach rzeczywistych, kwota wypłaconej dywidendy zostanie doliczona do dostępnego salda Twojego rachunku w dniu wypłaty dywidendy. Aby wypłata dywidendy była możliwa, musisz utrzymać pozycję przed zamknięciem rynku na dwa dni przed dniem wypłaty dywidendy.

 

Otrzymanie wypłaty dywidendy jest w niektórych przypadkach i jurysdykcjach zdarzeniem podlegającym opodatkowaniu. Procent pobieranego podatku zależy od przepisów prawa kraju, w którym spółka zarejestrowana jest spółka wypłacająca dywidendę. Należy pamiętać, że po otrzymaniu dywidendy użytkownik może nadal podlegać obowiązkowi podatkowemu w zależności od kraju zamieszkania i tego, czy kraj ten posiada obowiązującą umowę podatkową.