Które rozporządzenie dotyczy mojego rachunku?

Grupa eToro oferuje swoje usługi poprzez podlegające regulacjom spółki eToro w ponad 140 krajach na całym świecie, świadcząc usługi milionom ludzi. Każda firma podlegająca regulacji eToro, będąc częścią spółki globalnej, działa zgodnie z lokalnymi regulacjami prawnymi. Dlatego też występują różnice w usługach, zabezpieczeniach i ograniczeniach oferowanych klientom przez każdy z podmiotów zależnych eToro.

W Regulaminie, na który wyrażono zgodę podczas rejestracji określono, który podmiot i rozporządzenie ma zastosowanie w Twoim przypadku (jako właściciela rachunku). Informacje te podawane są również w sekcji ustawień profilu klienta.