Które waluty obsługuje portfel eToro Wallet?

Aktualną listę wszystkich kryptoaktywów i tokenów obsługiwanych przez portfel eToro Wallet można znaleźć na stronie opłat portfela eToro Wallet pod nagłówkiem Send transaction limits („Limity transakcji wysyłania”).