Jakie wymagania obowiązują w przypadku przelewu monet z mojego rachunku inwestycyjnego eToro do mojego portfela eToro Wallet?

Transfer monet oznacza przelew monet z platformy eToro do portfela eToro Wallet. Aby go dokonać, kliknij jedną z pozycji na platformie w celu otwarcia okna „Edytuj pozycję”. Jeśli pozycja spełnia wymagania kwalifikacyjne transferu, w pozycji „Zainwestowano” dostępna będzie opcja transferu.

Aktualną listę kryptoaktywów, które można przelewać, można znaleźć w sekcji „Kryptowaluty” na stronie Opłaty pod nagłówkiem Opłaty za przelew kryptowalut. Będziemy aktualizować tę listę w miarę udostępniania kolejnych walut.

Do portfela eToro Wallet można przenosić tylko pozycje KUPNA (długie) bez dźwigni finansowej, dotyczące rzeczywistych monet (a nie kontraktów CFD). Do portfela eToro Wallet nie można ponadto przenosić pozycji, w których wykorzystuje się dźwignię.

Transfer monet jest dostępny dla wszystkich użytkowników w określonych krajach**, jednak istnieją pewne ograniczenia, które wymieniono poniżej:

Kwota zainwestowana w pozycję, która ma zostać przeniesiona, bądź jej aktualna wartość, nie mogą przekraczać łącznej kwoty dokonanych przez użytkownika kwalifikujących się wpłat.

Dozwolone jest przelewanie monet do wartości sumy wszystkich wpłat dokonanych przelewem za pośrednictwem bankowości internetowej bądź za pomocą usług Neteller, Skrill lub Rapid Transfer. Realizacja transferów przez eToro może trwać do jednego dnia roboczego.

Jeśli jednak użytkownik zamierza dokonać transferu walut o wartości nieprzekraczającej kwoty wszystkich wpłat dokonanych za pomocą wymienionych poniżej metod płatności, warunkiem jest upływ określonej liczby dni od momentu pierwszej wpłaty. Konkretna liczba dni zależy od kategorii klubu eToro, do której należy użytkownik:

Metoda płatności

Bronze*

Silver

Gold

Platinum

Platinum +

Diamond

Karta kredytowa

60 60 60

60

60

30

PayPal

60 60 60

60

60

30

Klarna / Sofort 60

30

30

30

30

30

 

*Użytkownicy z kategorii Bronze:

Funkcja transferów jest obecnie wdrażana dla użytkowników z kategorii Bronze w oparciu o wyżej wymienione metody płatności w poszczególnych krajach.

**Aktualną listę krajów, w których dostępna jest funkcja transferu, można znaleźć w sekcji „Kryptowaluty” na stronie Opłaty pod nagłówkiem Opłaty za przelew kryptowalut.

 

Oto kilka przykładów:

  1. Dokonałeś(-aś) pierwszej wpłaty w wysokości 200 USD za pomocą karty kredytowej. Po miesiącu wpłaciłeś(-aś) kolejne 1000 USD za pomocą przelewu bankowego. Zająłeś(-ęłaś) pozycję na Bitcoinie, inwestując 1200 USD, jednak obecnie jest ona warta jedynie 800 USD. Możesz teraz przenieść pozycję, ponieważ aktualna wartość pozycji jest niższa niż kwota zdeponowana za pomocą przelewu bankowego.
  2. Jesteś użytkownikiem należącym do kategorii Bronze, a Twoja pierwsza wpłata to 400 USD za pomocą przelewu bankowego. Po miesiącu wpłaciłeś(-aś) kolejne 600 USD za pomocą karty kredytowej. Zająłeś(-ęłaś) pozycję na Bitcoinie, inwestując 1000 USD. Możesz przenieść pozycję, ale dopiero po upływie 60 dni od pierwszej wpłaty (ponieważ jesteś użytkownikiem z kategorii, Bronze, a do wpłaty użyto karty kredytowej).

 

Należy pamiętać, że zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji, zawieszenia lub przerwania funkcji transferu w dowolnym momencie.