Ile kosztuje wysyłanie kryptoaktywów do innych portfeli lub odbieranie ich z innych portfeli?

Aktualne informacje o opłatach za wysyłanie/przyjmowanie można znaleźć na stronie opłat portfela eToro Wallet pod nagłówkiem Send/Receive transaction fees (Opłaty transakcyjne za wysyłanie/przyjmowanie).