Wstrzymaj kopiowanie

W nowej wersji systemu CopyTrader z dumą wprowadziliśmy funkcję „Wstrzymaj kopiowanie”, pozwalającą na zaprzestanie kopiowanie inwestora bez konieczności zamykania wszystkich otwartych w danym momencie pozycji.

Funkcję „Wstrzymaj kopiowanie” można aktywować na stronie portfela platformy eToro, klikając przycisk „Ustawienia”, a następnie wybierając opcję „Wstrzymaj kopiowanie”.

Po aktywacji funkcji „Wstrzymaj kopiowanie” w ramach wybranej relacji kopiowania nie będą już otwierane nowe pozycje. Wszystkie aktualnie otwarte pozycje będą jednak nadal kopiowane wraz z ustalonymi poziomami SL/TP oraz podejmowanymi przez kopiowanego inwestora decyzjami o ich zamknięciu.