Co to są dywidendy z kopiowania?

Po każdym wycofaniu środków przez kopiowanego inwestora proporcjonalna kwota zostanie usunięta z Twojej alokacji środków i zapisana na Twoim rachunku. Kwota ta zwana jest dywidendą z kopiowania.

Dywidendy z kopiowania oznaczają, że możesz korzystać z zysków kopiowanych inwestorów jeszcze podczas kopiowania (a nie tylko po jego zakończeniu).

Oto przykład: inwestor X ma na rachunku 10 000 USD. Przeznaczasz na kopiowanie tego inwestora 1000 USD, a po kilku tygodniach osiąga on zysk równy 2000 USD. Jeśli inwestor X zdecyduje się wypłacić osiągnięty zysk, kwota proporcjonalna do wielkości Twojej inwestycji — 200 USD — zostanie wycofana z puli środków przeznaczonych na kopiowanie tego inwestora i zapisana na Twoim rachunku, co umożliwi korzystanie z zysków również Tobie, bez konieczności oczekiwania na zakończenie kopiowania.

Jeśli ponadto inwestor, którego kopiujesz, wpłaci środki na swój rachunek, otrzymasz stosowne powiadomienie, dzięki czemu będziesz mógł/mogła zdecydować, czy chcesz zwiększyć kwotę przeznaczoną na kopiowanie takiego inwestora.

Uwaga: dywidenda z kopiowania nie zostanie wypłacona, jeśli nie będziesz mieć wolnych środków w puli przeznaczonej na kopiowanie danego inwestora.

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.