Czy muszę płacić podatki od zawieranych transakcji?

Do obowiązków naszych klientów należy obliczenie i zapłata wszelkich podatków obowiązujących w ich kraju lub w ich krajach rezydencji podatkowej.

 

Informacje z wyciągu z rachunku można wykorzystać do obliczenia podlegającego opodatkowaniu dochodu, którego uwzględnienie w deklaracji podatkowej może być wymagane.

 

Należy pamiętać, że zgodnie z ustawą Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) oraz standardem Common Reporting Standard firma eToro może być zobowiązana do przekazania tych informacji władzom podatkowym właściwym dla miejsca zamieszkania lub rezydencji klienta. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.

 

Należy również pamiętać, że otrzymanie wypłaty dywidendy jest w niektórych przypadkach i jurysdykcjach zdarzeniem podlegającym opodatkowaniu. W takich przypadkach eToro zatrzymuje określony procent podatku, którego wysokość zależy od przepisów prawa kraju, w którym zarejestrowana jest spółka wypłacająca dywidendę. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.