Czy zajmując pozycje kupna na kryptowalutach, staję się ich właścicielem?

Na platformie eToro niektóre pozycje zabezpieczone są aktywami rzeczywistymi, a inne wykorzystują kontrakty CFD.

  • Inwestowanie w realne aktywa kryptograficzne oznacza, że kupujemy w Twoim imieniu tokeny i rejestrujemy je na odrębnym rachunku pod Twoim nazwiskiem. Po zamknięciu pozycji sprzedajemy monety w Twoim imieniu, a zainwestowana kwota — powiększona o wszelkie zyski lub pomniejszona o wszelkie straty — przeliczana jest na tradycyjną walutę fiducjonarną.
  • CFD oznacza Contract for Difference — kontrakt na różnicę (kursową). Inwestowanie w kontrakty CFD pozwala na zajmowanie pozycji na aktywach za pomocą kontraktów zawartych z eToro w celu odtworzenia warunków rynkowych bez konieczności faktycznego zakupu aktywów bazowych. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o kontraktach CFD. Każda z inwestycji w kontrakty CFD będzie oznaczona na liście transakcji jako „CFD”.

 

Rodzaj pozycji kryptowalutowej zależy od przyjętej strategii (KUP lub SPRZEDAJ), wykorzystania dźwigni finansowej i obowiązujących inwestora uregulowań prawnych. Aby dowiedzieć się, którym regulacjom podlega Twój rachunek, kliknij tutaj.

 

Dotyczy klientów spółki eToro (Europe) Ltd:

  • Wszystkie pozycje SPRZEDAJ (krótkie) są kontraktami CFD.
  • Począwszy od 3 września 2017 r. nielewarowane pozycje KUP (długie) na kryptowalutach zabezpieczone są aktywami rzeczywistymi. Wszelkie takie pozycje otwarte przed tą datą zostały przekształcone w aktywa rzeczywiste z dniem 13 maja 2018 r.
  • Od dnia 12 sierpnia 2019 r. pozycje KUP zajęte na kryptowalutach z wykorzystaniem dźwigni x2 (z wyłączeniem pozycji wykorzystujących Copy Trading i CopyPortfolio) zabezpieczane są aktywami rzeczywistymi. Margin trading, czyli finansowanie w oparciu o depozyt zabezpieczający, pozwala korzystać z dźwigni przy zajmowaniu takich pozycji. 

 

W przypadku klientów spółki eToro (UK) Ltd wszystkie pozycje SPRZEDAJ (krótkie) i lewarowane zajęte na kryptowalutach mają postać kontraktów CFD. Nielewarowane pozycje KUP (długie) na kryptowalutach zabezpieczone są aktywami rzeczywistymi.

 

W przypadku klientów spółki eToro Aus Capital Pty Ltd wszystkie pozycje zajęte na kryptowalutach mają postać kontraktów CFD.