Co naprawdę kupuję, gdy nabywam akcje na eToro?

Gdy otwierasz nielewarowaną pozycję KUPNA (długą) na akcjach, inwestujesz w aktywa bazowe, a akcje są kupowane w Twoim imieniu. Dotyczy to również akcji ułamkowych: na eToro możesz na przykład zainwestować zaledwie 50 USD, aby kupić część akcji, której cena jednostkowa wynosi 1000 USD.

Gdy otwierasz nielewarowaną pozycję KUPNA (długą) na akcjach, nie płacisz żadnej prowizji* – bez marży, bez opłat za zlecenie i zarządzanie.

eToro oferuje również dodatkowe funkcje oparte na inwestowaniu w kontrakty CFD. Za pomocą kontraktów CFD można otwierać pozycje SPRZEDAŻY (krótkie) i korzystać z dźwigni finansowej. Należy pamiętać, że zawarcie kontraktu CFD nie oznacza zostania właścicielem akcji. Każda z inwestycji w kontrakty CFD będzie oznaczona na liście transakcji jako „CFD”.

Platforma inwestycyjna eToro nie jest giełdą ani rynkiem. Oznacza to, że użytkownicy mogą kupować i sprzedawać akcje wyłącznie w obrębie platformy inwestycyjnej eToro. Z poziomu swojego rachunku eToro nie można otwierać pozycji u innego brokera lub na rzecz innej osoby. Osoby otwierające pozycje na akcjach na eToro nie otrzymują świadectwa własności akcji ani powiązanych praw głosu. Jeśli jednak wybrana spółka wypłaci dywidendy, saldo rachunku inwestora zostanie skorygowane odpowiednio do jego stanu posiadania.

 

*Uwaga:

Zerowa prowizja dostępna jest dla klientów eToro (Europe) Ltd, eToro (UK) Ltd oraz eToro AUS Capital Pty Ltd (AFSL 491139).

Dla klientów eToro AUS jako aktywa bazowe bez prowizji dostępne są wyłącznie akcje będące w obrocie na giełdach w Stanach Zjednoczonych. Akcje te oferowane są za pośrednictwem schematu inwestycyjnego eToro Service (ARSN 637 489 466), którego operatorem jest Gleneagle Asset Management Limited ABN 29 103 162 278, a promotorem eToro Australia Pty Ltd. CAR 001281634. Przed rozpoczęciem inwestowania na naszej platformie należy zapoznać się z dokumentami zatytułowanymi „Przewodnik po usługach finansowych” (FSG) i „Oświadczenie w sprawie cech produktu” (PDS). Wszystkie pozostałe akcje oferowane są w postaci instrumentów pochodnych i obciążone prowizją.

Zerowa prowizja nie dotyczy pozycji krótkich i lewarowanych. Zerowa prowizja oznacza, że przy otwieraniu lub zamykaniu pozycji nie będzie pobierana żadna opłata maklerska. Mogą obowiązywać inne opłaty. Aby uzyskać więcej informacji o opłatach, kliknij tutaj. Twój kapitał jest narażony na ryzyko.

Ponadto wszystkie pozycje na akcjach notowanych na Mediolańskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (Borsa Italiana), a także na giełdach w Helsinkach, Kopenhadze i Oslo, realizowane są jako kontrakty CFD, niezależnie od organu nadzoru, któremu podlega rachunek. Wszystkie transakcje zawierane przez użytkowników zamieszkałych w następujących krajach: Afganistan, Angola, Białoruś, Wybrzeże Kości Słoniowej, Irak, Liberia, Birma, Macedonia Północna, Nauru, Nigeria, Sierra Leone, Zimbabwe są dostępne wyłącznie jako kontrakty CFD.

 

Aby dowiedzieć się, którym regulacjom podlega Twój rachunek, kliknij tutaj.