Ile podatku jest potrącane z moich dywidend?

Otrzymanie wypłaty dywidendy jest w niektórych przypadkach i jurysdykcjach zdarzeniem podlegającym opodatkowaniu. Odsetek podatku pobieranego przez eToro zależy od wielu czynników i różni się w zależności od przypadku.

Dywidendy wypłacane od akcji i funduszy ETF ze Stanów Zjednoczonych

Ogólnie rzecz biorąc, stawka podatku u źródła od dywidend pieniężnych wypłacanych przez spółki kapitałowe ze Stanów Zjednoczonych wynosi 30%. W przypadku gdy wypłacany jest tzw. „dochód efektywnie powiązany” (ECI), stawka podatku wynosi 37%.

Dywidendy wypłacane od akcji spoza Stanów Zjednoczonych i funduszy ETF

Odsetek potrącanego podatku zależy od lokalnych przepisów prawa kraju pochodzenia.

Określenie kraju pochodzenia akcji dla celów podatkowych jest skomplikowanym procesem, ponieważ zasady różnią się w zależności od kraju. Może to być państwo, w którym spółka wypłacająca dywidendę jest zarejestrowana lub w którym mają siedzibę jej organy zarządzające. W przypadku gdy firma uznawana jest za rezydenta podatkowego w wielu krajach, obowiązujące umowy podatkowe określają, który kraj ma prawo do nakładania podatku. eToro pobiera te informacje z wiarygodnej bazy danych i na bieżąco koryguje wszystkie wypłaty dywidend o naliczany według odpowiedniej stawki podatek u źródła.

Poniższa tabela przedstawia typowe wartości procentowe podatku w zależności od kraju pochodzenia. Należy zauważyć, że dane te mają charakter orientacyjny i w związku z tym powinny być wykorzystywane jedynie jako wskazówka.

 

Kraj pochodzenia

Pobierany u źródła podatek od dywidend

Austria

27,5%

Belgia

30%

Dania

27%

Finlandia

30%

Francja

25%

Hiszpania

19%

Holandia

15%

Hongkong

0%

Irlandia

25%

Kanada

25%

Niemcy

*26,375%

Norwegia

25%

Portugalia

25%

Szwajcaria

35%

Szwecja

30%

Wielka Brytania

0%

Włochy

26%

 

*25% plus dopłata