Jak mogę zwiększyć bezpieczeństwo swojego rachunku?

Bezpieczeństwo i prywatność klientów mają dla nas najwyższe znaczenie. Dlatego właśnie platforma eToro stosuje wiele środków mających na celu ochronę naszej aktywnej społeczności inwestorów.

Chronimy dane klientów, stosując technologie ochrony danych, a także posługując się narzędziami takimi jak zapory sieciowe i szyfrowanie danych.

Wszyscy inwestorzy są zobowiązani do posługiwania się osobistą nazwą użytkownika i hasłem dostępu do swoich rachunków online.

Klientom oferujemy również opcję aktywacji uwierzytelnienia dwuskładnikowego („2FA”), wymagającą podania kodu weryfikacyjnego wysłanego na telefon komórkowy SMS-em jako warunku uzyskania dostępu do rachunku. Jest to dodatkowa warstwa zabezpieczeń, którą można włączyć lub wyłączyć w sekcji Ustawienia konta.

Jeśli zaznaczysz pole wyboru „zapamiętaj to urządzenie”, urządzenie będzie pamiętane przez 30 dni. Nowy kod otrzymasz po 30 dniach lub wcześniej, jeśli zmienisz przeglądarkę lub urządzenie. Ta funkcja jest opcjonalna.