W jaki sposób eToro przechowuje moje pieniądze?

Twoje środki (z wyjątkiem depozytu zabezpieczającego) będą utrzymywane na osobnych rachunkach bankowych lub na wydzielonych rachunkach w innej posiadającej stosowne uprawnienia firmie, która może być naszą jednostką stowarzyszoną (tj. będą utrzymywane gdzie indziej niż nasze własne środki), zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi.

O ile nie zawrzemy z klientem umowy stanowiącej inaczej, nie będziemy wypłacać odsetek od posiadanych przez nas środków pieniężnych klienta, a ewentualne odsetki naliczone od takich środków nie będą uznawane za część środków klienta i nie zostaną zapisane na jego rachunku.