Wykonaj poniższe kroki w podanej kolejności, aby założyć nowy rachunek inwestycyjny.

  1. Na stronie www.eToro.com znajdź i kliknij przycisk „Dołącz teraz” lub „Inwestuj teraz”.
  2. Na następnej stronie zobaczysz formularz elektroniczny, w którym można wprowadzić wszystkie dane osobowe wymagane do założenia nowego rachunku inwestycyjnego.
  3. Wypełnij wszystkie wymagane w tym formularzu istotne informacje. Logowanie za pomocą serwisu Facebook i poczty Gmail jest dodatkową opcją.
  4. Przed przesłaniem informacji poświęć chwilę na zapoznanie się z Regulaminem i zasadami ochrony prywatności firmy eToro.
  5. Po zapoznaniu się z wszystkimi warunkami zaznacz swoją zgodę na nie we właściwym polu.
  6. Prześlij swoje dane, klikając przycisk „Rejestracja”.
  7. Niniejszym uprzejmie informujemy inwestorów, że eToro i wszystkie powiązane marki są w pełni zgodne z dyrektywą 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. W związku z tym na wszystkich inwestorach spoczywa obowiązek poddania się procesowi „Poznaj swojego klienta” (KYC), zgodnie z wyżej wymienionymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi UE. Aby uzyskać więcej informacji na temat procesu weryfikacji i potrzebnych dokumentów, kliknij tutaj: https://www.eToro.com/customer-service/account-verification/
  8. W ramach procesu KYC nowo zarejestrowani inwestorzy są zobowiązani do przedstawienia Potwierdzenia Miejsca Zamieszkanianp. ważnego rachunku za usługi komunalne z ostatnich 3 miesięcy) , jak również dowodu tożsamości, takiego jak ważny paszport, lub innej formy urzędowego dowodu tożsamości ze zdjęciem.
  9. W ramach kolejnego etapu procesu KYC nowi inwestorzy będą proszeni o wypełnienie kwestionariusza w celu umożliwienia nam ustalenia, w jaki sposób eToro może najlepiej dostosować oferowany pakiet usług do indywidualnych potrzeb i profilu każdego inwestora. Przykłady wymaganych informacji obejmują pytania dotyczące statusu zawodowego nowego inwestora, poziomu wiedzy na temat rynków kapitałowych, płynności finansowej, akceptowalnego poziomu ryzyka, celów inwestycyjnych itp.

 

Open an account