Godziny otwarcia rynku i opłaty

Poniżej można znaleźć informacje dotyczące godzin otwarcia rynków, aktualnych spreadów oraz pobieranych przez eToro opłat za rolowanie na następny dzień. Zachęcamy do zapoznania się z właściwym godzinami otwarcia rynków. Należy pamiętać, że przerwa w otwarciu rynku może spowodować wystąpienie różnicy między kursem otwarcia i zamknięcia. Prowizje obliczane na podstawie spreadów będą pobierane w momencie zamknięcia pozycji. Poniżej podano spready minimalne, których wysokość nie jest gwarantowana. Wysokość spreadów będzie różnić się w zależności od warunków rynkowych i płynności. Mogą występować sytuacje, w których warunki rynkowe powodują wzrost spreadów poza wartości podane poniżej.

(Aktualizacja: 20.08.2018): Aktualizacje opłat zawsze dotyczą otwartych pozycji. Opłaty mogą ulec zmianie w dowolnym momencie, a ponadto mogą ulegać zmianie codziennie i bez wcześniejszego powiadomienia, w zależności od warunków rynkowych. Zachęcamy do okresowego odwiedzania tej strony w celu zapoznawania się na bieżąco z aktualnymi opłatami.

OPŁATA ZA ROLOWANIE NA NASTĘPNY DZIEŃ (ZA 1 JEDNOSTEK)
Instrument Godziny otwarcia rynku Dzienna przerwa Spread SPRZEDAŻ KUPNO
BTC
Bitcoin
24/7
1.5 % -0.471233 -0.471233
BCH
Bitcoin Cash
24/7
5 % -0.14 0
ADA
Cardano
24/7
3 % -0.0000175 0
DASH
Dash
24/7
3 % -0.039452 0
EOS
EOS
24/7
3 % -0.00345 -0.00345
ETHEREUM
Ethereum
24/7
2 % -0.036712 -0.036712
ETC
Ethereum Classic
24/7
3 % -0.001726 0
LTC
Litecoin
24/7
3 % -0.006575 0
NEO
NEO
24/7
5 % -0.012383562 0
XLM
Stellar
24/7
5 % -0.00015 -0.00015
XRP
Ripple
24/7
3.5 % -0.000022 0
EOSXLM
EOS / Stellar
24/7
5 % -0.00345 -0.00345
BTCXLM
Bitcoin / Stellar
24/7
5 % -4.5695 -4.5695
BTCEOS
Bitcoin / EOS
24/7
3 % -4.5695 -4.5695
ETHBTC
Ethereum / Bitcoin
24/7
2 % -0.19525 -0.19525
ETHXLM
Ethereum / Stellar
24/7
5 % -0.19525 -0.19525
ETHEOS
Ethereum / EOS
24/7
3 % -0.19525 -0.19525
XRPJPY
Ripple / Japanese Yen
24/7
3.5 % -0.00023 0
EOSJPY
EOS / Japanese Yen
24/7
3 % -0.00345 0
XRPGBP
Ripple / Pound
24/7
3.5 % -0.00023 0

Opłaty obowiązują tylko w przypadku zajęcia pozycji krótkiej na kryptowalutach lub utrzymywania lewarowanych pozycji. Opłaty/uznania za pozycje rolowane na następny dzień mogą ulegać zmianom. Na tej stronie publikowane są aktualne stawki — prosimy o jej sprawdzanie. Wszystkie liczby ujemne oznaczają opłatę. Wszystkie liczby dodatnie oznaczają uznanie. W przypadku pozycji otwartych w momencie zakończenia sesji środowej dzienne stawki opłat/uznań będą mnożone przez 3. Opłaty i uznania będą naliczane o godzinie 17:00 czasu nowojorskiego w odniesieniu do wszystkich pozycji, które będą w tym momencie otwarte.

Events
Data Typy Event Godziny otwarcia rynku
03/09/2018 Chinese Stocks Dzień Pracy w Stanach Zjednoczonych Zamknięte
03/09/2018 US STOCKS Dzień Pracy w Stanach Zjednoczonych Zamknięte
03/09/2018 Toronto Stock Exchange Dzień Pracy w Stanach Zjednoczonych Zamknięte
03/09/2018 Chicago Board Options Exchange Dzień Pracy w Stanach Zjednoczonych Zamknięte
03/09/2018 DJ30 Dzień Pracy w Stanach Zjednoczonych Zamknięcie o 17:00; ponowne otwarcie o 22:00
03/09/2018 SPX500 Dzień Pracy w Stanach Zjednoczonych Zamknięcie o 17:00; ponowne otwarcie o 22:00
03/09/2018 NSDQ100 Dzień Pracy w Stanach Zjednoczonych Zamknięcie o 17:00; ponowne otwarcie o 22:00
03/09/2018 US Dollar Index Dzień Pracy w Stanach Zjednoczonych Zamknięcie o 17:00; ponowne otwarcie o 24:00
03/09/2018 Oil Dzień Pracy w Stanach Zjednoczonych Zamknięcie o 16:45; ponowne otwarcie o 22:00
03/09/2018 Natural Gas Dzień Pracy w Stanach Zjednoczonych Zamknięcie o 16:45; ponowne otwarcie o 22:00
03/09/2018 Gold Dzień Pracy w Stanach Zjednoczonych Zamknięcie o 16:45; ponowne otwarcie o 22:00
03/09/2018 Silver Dzień Pracy w Stanach Zjednoczonych Zamknięcie o 16:45; ponowne otwarcie o 22:00
03/09/2018 Platinum Dzień Pracy w Stanach Zjednoczonych Zamknięcie o 16:45; ponowne otwarcie o 22:00
03/09/2018 Copper Dzień Pracy w Stanach Zjednoczonych Zamknięcie o 17:00; ponowne otwarcie o 22:00
03/09/2018 JPN225 Dzień Pracy w Stanach Zjednoczonych Zamknięcie o 17:00; ponowne otwarcie o 23:00
Data Typy Event Godziny otwarcia rynku
25/09/2018 Hong Kong Stock Exchange Dzień po chińskim Święcie Środka Jesieni Zamknięte
25/09/2018 HKD50 Dzień po chińskim Święcie Środka Jesieni Zamknięte

Godziny otwarcia wg czasu GMT. Prosimy pamiętać, że w dni świąteczne godziny otwarcia mogą ulec zmianie zależnie od dostępnej płynności. W przypadku zamknięcia rynku bazowego przed określoną godziną lub braku płynności obrót przedmiotowymi instrumentami finansowymi zostanie zamknięty.

Inne opłaty
Prowizje z tytułu wypłaty środków
Prowizje z tytułu wypłaty środków Opłaty
Minimalna kwota wpłaty – 50 USD 25$
Prowizja za wymianę walut (naliczana w momencie wpłaty i wypłaty)*
Instrumenty Opłaty
EUR USD 250 Pipsów
GBP USD 50 Pipsów
CAD USD 250 Pipsów
JYP USD 250 Pipsów
AUD USD 100 Pipsów
RUB USD 50 Pipsów
RMB USD 50 Pipsów
**IDR USD 250 Pipsów
**MYR USD 250 Pipsów
**THB USD 250 Pipsów
**VND USD 250 Pipsów

*Jeśli pierwotna wpłata została dokonana w jednej z powyższych walut, naliczona zostanie prowizja zgodna z powyższym wyszczególnieniem: (a) w momencie wpłaty — z tytułu przeliczenia z waluty rachunku bankowego użytkownika na USD, a ponadto (b) w momencie wypłaty — z tytułu przeliczenia z USA na walutę pierwotną.
**Opłaty dotyczą tylko wpłat. Wypłaty nie są obciążone opłatami.

Opłata z tytułu braku aktywności
Gdy rachunek zostanie uznany za nieaktywny (brak logowania przez 12 miesięcy w przypadku rachunków z depozytami, 4 miesiące w przypadku rachunków bez depozytów), od istniejącego dodatniego salda potrącana będzie miesięczna opłata z tytułu nieaktywności w wysokości 10 USD. Opłata z tytułu braku aktywności potrącana jest wyłącznie od dodatniego salda wolnych środków. W celu jej pokrycia nie zostaną zamknięte żadne pozycje. Pobieranie opłaty zostanie zakończone w momencie powrotu aktywności na rachunku, na przykład poprzez zalogowanie się właściciela.