Godziny otwarcia rynku i opłaty

Poniżej można znaleźć informacje dotyczące godzin otwarcia rynków, aktualnych spreadów oraz pobieranych przez eToro opłat za rolowanie na następny dzień. Zachęcamy do zapoznania się z właściwym godzinami otwarcia rynków. Należy pamiętać, że przerwa w otwarciu rynku może spowodować wystąpienie różnicy między kursem otwarcia i zamknięcia. Prowizje obliczane na podstawie spreadów będą pobierane w momencie zamknięcia pozycji. Poniżej podano spready minimalne, których wysokość nie jest gwarantowana. Wysokość spreadów będzie różnić się w zależności od warunków rynkowych i płynności. Mogą występować sytuacje, w których warunki rynkowe powodują wzrost spreadów poza wartości podane poniżej.

Aktualizacje opłat zawsze dotyczą otwartych pozycji. Opłaty mogą ulec zmianie w dowolnym momencie, a ponadto mogą ulegać zmianie codziennie i bez wcześniejszego powiadomienia, w zależności od warunków rynkowych. Zachęcamy do okresowego odwiedzania tej strony w celu zapoznawania się na bieżąco z aktualnymi opłatami.

Prosimy pamiętać, że godziny otwarcia mogą ulec zmianie zależnie od dostępnej płynności. W przypadku zamknięcia rynku bazowego przed określoną godziną lub braku płynności może nastąpić opóźnienie w otwarciu rynku lub zakończenie obrotu przedmiotowymi instrumentami finansowymi.

OPŁATA ZA ROLOWANIE NA NASTĘPNY DZIEŃ (ZA 1 JEDNOSTEK)
Instrument Godziny otwarcia rynku Dzienna przerwa Spread SPRZEDAŻ KUPNO
24/7
0.75 % -1.547979 -1.547979
24/7
1.90 % -0.06516 -0.06516
24/7
2.90 % -0.000018 -0.000018
24/7
2.90 % -0.032266 -0.032266
24/7
2.90 % -0.001065 -0.001065
24/7
1.90 % -0.060135 -0.060135
24/7
1.90 % -0.002044 -0.002044
24/7
1.90 % -0.012785 -0.012785
24/7
1.90 % -0.003041 -0.003041
24/7
2.45 % -0.000046 -0.000046
24/7
2.45 % -0.000144 -0.000144
24/7
2.45 % -0.002392 -0.002392
24/7
2.90 % -0.001065 -0.001065
24/7
2.45 % -1.547979 -1.547979
24/7
2.90 % -1.547979 -1.547979
24/7
1.90 % -0.060135 -0.060135
24/7
2.45 % -0.060135 -0.060135
24/7
2.90 % -0.060135 -0.060135
24/7
2.45 % -0.000144 -0.000144
24/7
2.90 % -0.001065 -0.001065

Opłaty nie obowiązują w przypadku nielewarowanych pozycji KUPNA na pojedynczych kryptowalutach. Opłaty obowiązują w przypadku lewarowanych pozycji KUPNA, a także wszystkich pozycji SPRZEDAŻY oraz wszystkich pozycji na parach kryptowalutowych. Opłaty/uznania za pozycje rolowane na następny dzień mogą ulegać zmianom. Na tej stronie publikowane są aktualne stawki — prosimy o jej sprawdzanie. Wszystkie liczby ujemne oznaczają opłatę. Wszystkie liczby dodatnie oznaczają uznanie. W przypadku pozycji otwartych w momencie zakończenia sesji środowej dzienne stawki opłat/uznań będą mnożone przez 3. Opłaty i uznania będą naliczane o godzinie 17:00 czasu nowojorskiego w odniesieniu do wszystkich pozycji, które będą w tym momencie otwarte.

Wydarzenia
Data Typy Wydarzenia Godziny otwarcia rynku
21/01/2019 US STOCKS Dzień Martina Luthera King, Jr. Zamknięte
21/01/2019 Chicago Board Options Exchange Dzień Martina Luthera King, Jr. Zamknięte
21/01/2019 US30 Dzień Martina Luthera King, Jr. Zamknięcie o 18:00 GMT - Ponowne otwarcie o 23:00
21/01/2019 SPX500 Dzień Martina Luthera King, Jr. Zamknięcie o 18:00 GMT - Ponowne otwarcie o 23:00
21/01/2019 NSDQ100 Dzień Martina Luthera King, Jr. Zamknięcie o 18:00 GMT - Ponowne otwarcie o 23:00
21/01/2019 Oil Dzień Martina Luthera King, Jr. Zamknięcie o 17:45 GMT - Ponowne otwarcie o 23:00
21/01/2019 Natural Gas Dzień Martina Luthera King, Jr. Zamknięcie o 17:45 GMT - Ponowne otwarcie o 23:00
21/01/2019 Gold Dzień Martina Luthera King, Jr. Zamknięcie o 18:00 GMT - Ponowne otwarcie o 23:00
21/01/2019 Silver Dzień Martina Luthera King, Jr. Zamknięcie o 17:45 GMT - Ponowne otwarcie o 23:00
21/01/2019 Platinum Dzień Martina Luthera King, Jr. Zamknięcie o 17:45 GMT - Ponowne otwarcie o 23:00
21/01/2019 Copper Dzień Martina Luthera King, Jr. Zamknięcie o 18:00 GMT - Ponowne otwarcie o 23:00
21/01/2019 JPN225 Dzień Martina Luthera King, Jr. Zamknięcie o 18:00 GMT - Ponowne otwarcie o 24:00
Data Typy Wydarzenia Godziny otwarcia rynku
27/01/2019 AUS200 Dzień Australii Zamknięte
28/01/2019 AUS200 Dzień Australii Otwarcie o 06:10 GMT

Godziny otwarcia wg czasu GMT. Prosimy pamiętać, że w dni świąteczne godziny otwarcia mogą ulec zmianie zależnie od dostępnej płynności. W przypadku zamknięcia rynku bazowego przed określoną godziną lub braku płynności obrót przedmiotowymi instrumentami finansowymi zostanie zamknięty.

Inne opłaty
Prowizje z tytułu wypłaty środków
Prowizje z tytułu wypłaty środków Opłaty
Minimalna kwota wpłaty – 50 USD 25$
Opłata za przewalutowanie przelewów (dotyczy tylko wpłat)
Instrumenty Opłaty
EUR USD 50 Pipsów
GBP USD 50 Pipsów
CAD USD 50 Pipsów
JYP USD 50 Pipsów
AUD USD 50 Pipsów
RUB USD 50 Pipsów
RMB USD 50 Pipsów
Prowizja za wymianę walut (naliczana w momencie wpłaty i wypłaty)*
Instrumenty Opłaty
EUR USD 250 Pipsów
GBP USD 50 Pipsów
CAD USD 250 Pipsów
JYP USD 250 Pipsów
AUD USD 100 Pipsów
RUB USD 50 Pipsów
RMB USD 50 Pipsów
Prowizja za wymianę walut (Wpłata)
Instrumenty Opłaty
**IDR USD 2.5%
**MYR USD 2.5%
**THB USD 2.5%
**VND USD 2.5%
Opłata za przesłanie kryptowalut
Kryptowaluty Opłaty
BTC - Minimalna kwota wpłaty – 0.008 BTC 0.0005 Jednostki
ETH - Minimalna kwota wpłaty – 0.26 ETH 0.006 Jednostki
BCH ABC - Minimalna kwota wpłaty – 0.52 BCH ABC 0.0001 Jednostki
XRP - Minimalna kwota wpłaty – 133 XRP*** 0.25 Jednostki

Aby zapoznać się z wykazem opłat i ograniczeń związanych z portfelem, kliknij tutaj.
*Jeśli pierwotna wpłata została dokonana w jednej z powyższych walut, naliczona zostanie prowizja zgodna z powyższym wyszczególnieniem: (a) w momencie wpłaty — z tytułu przeliczenia z waluty rachunku bankowego użytkownika na USD, a ponadto (b) w momencie wypłaty — z tytułu przeliczenia z USA na walutę pierwotną.
**Opłaty dotyczą tylko wpłat. Wypłaty nie są obciążone opłatami.
***Opłaty za transfer monet XRP nie będą pobierane do dnia 31.1.2019.
Do pierwszego transferu monet XRP doliczane są opłaty za utworzenie portfela XRP.

Opłata z tytułu braku aktywności
Gdy rachunek zostanie uznany za nieaktywny (brak logowania przez 12 miesięcy w przypadku rachunków z depozytami, 4 miesiące w przypadku rachunków bez depozytów), od istniejącego dodatniego salda potrącana będzie miesięczna opłata z tytułu nieaktywności w wysokości 10 USD. Opłata z tytułu braku aktywności potrącana jest wyłącznie od dodatniego salda wolnych środków. W celu jej pokrycia nie zostaną zamknięte żadne pozycje. Pobieranie opłaty zostanie zakończone w momencie powrotu aktywności na rachunku, na przykład poprzez zalogowanie się właściciela.