Stocks-MOR.DE-MorphoSys

MOR.DE MorphoSys

0 0 (0%)
Handluj

PODSUMOWANIE FINANSOWE

Za rok fiskalny zakończony dnia 31/12/2022 przychód firmy MorphoSys increased o 54.94% i osiągnął poziom 278.27M. Zysk netto increased o 70.64% do -151.06M. Wartość aktywów netto decreased o NaN do 157.41M, a zysk na akcję increased z -15.40 do -4.42.
Rachunek zysków i stratBilansRachunek przypływów pieniężnych
Kwartalnie
Marża brutto
Marża zysku netto
Marża operacyjna
Zwrot z inwestycji