Stocks-NDA_SE.ST-Nordea Bank AB

NDA_SE.ST Nordea Bank AB

0 0 (0%)
Handluj

PODSUMOWANIE FINANSOWE

Za rok fiskalny zakończony dnia 31/12/2023 przychód firmy Nordea Bank AB decreased o NaN i osiągnął poziom N/A. Zysk netto increased o 26.95% do 56.63B. Wartość aktywów netto decreased o 0.61% do 4,170.23B, a zysk na akcję increased z 11.70 do 15.72.
NDA_SE.ST Relacje z inwestorami
Rachunek zysków i stratBilansRachunek przypływów pieniężnych
Kwartalnie
Marża brutto
N/A
Marża zysku netto
26.67%
Marża operacyjna
29.98%
Zwrot z inwestycji
1.74%